Deklaracja dostępności strony Edukacyjnej WSSE w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Edukacyjnej WSSE w Gorzowie Wlkp.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Teksty zamieszczone przed 23.09.2020 r. mogą być justowane i pisane różnej wielkości czcionką utrudniając tym samym odczytywanie ich przez konwertery tekstu stron internetowych wykorzystywane przez osoby słabowidzące lub niewidome.
 • Zdjęcia i grafiki zamieszczone przed 23.09.2020 nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niewidomych oraz osób, które korzystają z urządzeń mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Augulewicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 95 306 71 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
 • Adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
  ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 95 720 48 61

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim umiejscowiony jest za budynkiem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wjazd do stacji znajduje się od strony ulicy Kazimierza Jagiellończyka. Dostępność architektoniczna budynku dla osób ze specjalnymi potrzebami jest dobra. Teren przynależny do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim jest stosunkowo równy a jego ukształtowanie płaskie.

Do siedziby stacji prowadzi podjazd dla osób ze specjalnymi potrzebami, na końcu którego znajduje się wejście główne oraz umieszczony jest dzwonek. Na parterze po prawej stronie od drzwi głównych znajduje się  portiernia WSSE. W holu znajduję się winda, dzięki której bez przeszkód można dostać się na dowolne piętro budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze na przeciwko małej sali konferencyjnej.