ZASADY ZLECANIA WYMAZÓW W KIERUNKU SARS-COV-2 PRZEZ LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  1. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej posiadający dostęp do systemu gabinet.gov.pl, kierujący pacjentów mobilnych (samodzielnych) na pobranie wymazu w kierunku SARS-CoV-2 w mobilnych punktach poboru wymazów (aktualna lista na stronie www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran), zlecają samodzielnie w ww. systemie wykonanie testu w kierunku koronawirusa wybierając „NIE” w polu „Potrzeba wysłania karetki wymazówki”. Wynik badania laboratoryjnego powinien być dostępny do wiadomości lekarza w ww. systemie w momencie wpisania go tam przez właściwe laboratorium realizujące zlecenie.
  2. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej posiadający dostęp do systemu gabinet.gov.pl, kierujący pacjentów niemobilnych (niesamodzielnych) na pobranie wymazu w kierunku SARS-CoV-2 realizowane przez będące w dyspozycji WSSE
    w Gorzowie Wlkp. zespoły transportu sanitarnego, zlecają samodzielnie w ww. systemie wykonanie testu w kierunku koronawirusa wybierając „TAK” w polu „Potrzeba wysłania karetki wymazówki”. Wynik badania laboratoryjnego powinien być dostępny do wiadomości lekarza w ww. systemie w momencie wpisania go tam przez właściwe laboratorium realizujące zlecenie.
  3. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nieposiadający dostępu do systemu gabinet.gov.pl, kierujący pacjentów na pobranie wymazu w kierunku SARS-CoV-2 zarówno do mobilnego punktu poboru wymazów jak i realizowanego przez będące w dyspozycji WSSE w Gorzowie Wlkp. zespoły transportu sanitarnego, wypełniają komputerowo (czytelnie) poniższy druk zgłoszenia a następnie uzupełniają go pieczątkami jednostki POZ oraz pieczątką i podpisem lekarza zgłaszającego i wysyłają drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po wpisaniu przez właściwe laboratorium realizujące zlecenie wyniku badania, WSSE w Gorzowie Wlkp. przesyła zwrotnie lekarzowi POZ, na wskazany przez niego w zgłoszeniu adres e-mail, informację o tym wyniku.

Wzór zgłoszenia:

1.zlecenia POZ - wersja edytowalna

 

                                                                                       

                                                                                          Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

+ 48 222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi 

 

Materiały edukacyjne  nt. zakażeń nowym koronawirusem (2019-nCoV)

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. przekazuje w załączeniu materiały edukacyjne, opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny  nt. zakażeń nowym koronawirusem (2019-nCoV).

Jednocześnie, przypominamy, iż codziennie aktualizowane komunikaty dla osób podróżujących nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej zamieszczane są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/home

https://gov.pl/koronawirus

W załączniku zamieszczamy wymagania dotyczące pobrania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARA; MERS; 2019nCoV – Wuhan Chiny) opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH w Warszawie

Procedura pobierania materiału do badań 

 

 

 Zasady postępowania

Informacje

Komunikaty

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim – rekomendacje dla władz uczelni

Rekomendacje GIS dotyczące szczepień przeciw grypie Funkcjonowanie fontann, instalacji wodnych typu „dry-plaza” i podobnych oraz tężni ulicznych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r.

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej lub żółtej
 Aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.Aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 
 Komunikat w sprawie ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące koronawirusa Komunikat – pomoc dla osób objętych kwarantanną – aktualne informacje i zalecenia na temat koronawirusa

wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jak skorzystać z teleporady  na platformie CSIOZ w czasie choroby Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COWID-19
Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw Q&A dotyczące żywności i koronawirusaQ&A dotyczące żywności i koronawirusa Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19
Kąpieliska-Zalecenia_GIS Aplikacja ProteGO Safeplikacja ProteGO Safe 

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie imprez masowych

Aneks do Instrukcji stacjonarne obozy pod namiotami

Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Wytyczne dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness/obiektu wspinaczkowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Wytyczne dla funkcjonowania solarium w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Komunikat dotyczący zamknięcia granic Polski w związku z koronawirusem

Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi
PANDEMIA COVID-19 TO DOSKONAŁY MOMENT NA RZUCENIE PALENIA I WAPOWANIA Komunikat dotyczący zamknięcia granic Polski w związku z koronawirusem

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego

Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych

   
Zasady kwarantanny wjazdowej obowiązujące od 16 maja br.  

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2    

Wytyczne_MEN_GIS_i_MZ_dotyczące_zajęć_praktycznych

Wytyczne_do_organizacji_opieki_w_bursach_i_internatach

Rekomendacje_dotyczące_procedur_działania_poradni_psychologiczno-pedagogicznych_dla_dzieci_i_młodzieży

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole

WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

Wytyczne_GIS_–_zajęcia_praktyczne_w_szkole_policealnej

Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne

   
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2  

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2

 

 

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.

   
Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania    
Wytyczne dla różnych branż mające na celu odmrażanie gospodarki    
Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej    
ULOTKA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA - JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU    
Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej    
Zarządzenie LPWIS w Gorzowie Wlkp. w sprawie zaleceń dla branży pogrzebowej – przedsiębiorstw działających w województwie lubuskim, zarządców  cmentarzy, a także instytucji kościelnych i związków wyznaniowych – w zakresie zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2  i rozprzestrzeniania się wywołanej przez tego wirusa choroby zakaźnej COVID-19 u ludzi    
Zalecenia GIS dotyczące postępowania przeciwepidemicznego dla Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem    
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące odwiedzin osób bliskich i wizyt przedstawicieli handlowych oraz medycznych w szpitalach.    
Zasady postępowania dla podróżujących