Publikujący: Łukasz Karwacki
Data publikacji: 17-07-19

Porozumienie z dnia 29.05.2019 r. pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a Głównym Inspektorem Sanitarnym