Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 15-01-19

Porozumienie z dnia 26.11.2018 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Komendantem Głównym Policji, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Prokuratorem Krajowym, Komendantem Głównym Straży granicznej i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym o współpracy w celu sprawnego i skutecznego wykonania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Treść porozumienia