Publikujący: Grzegorz Marucha
Data publikacji: 02-01-18

Porozumienie o współpracy zawarte dnia 30.11.2017 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym i LPWIS w Gorzowie Wlkp. w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa szczepionek do prowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych zgodnie z procedurą Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.