GRUNTY
(grupa 0)

913.380,00

 

 

Budynki i lokale
(grupa 1)

8.026.064,09

 

 

Pozostałe środki trwałe wg. grupy KŚT:

 

 

 

Maszyny i urządzenia techniczne
(grupa 3-6)

1.935.917,37

 

 

Środki transportu
(grupa 7)

 498 359,51

 

 

Narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie
(grupa 8)

6.875.759,88

 

 

 RAZEM:

 18.249.480,85