GRUNTY
(grupa 0)

3.100,00

  
Budynki i lokale
(grupa 1)

7.862.928,66

  
Pozostałe środki trwałe wg. grupy KŚT: 
  
Maszyny i urządzenia techniczne
(grupa 3-6)

1.716.440,28

  
Środki transportu
(grupa 7)

 287.440,55

  
Narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie
(grupa 8)

6.250.800,81

  

 RAZEM:

 16.120.710,30