Publikujący: Katarzyna Zaworska
Data publikacji: 01-03-18

Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w I półroczu 2017 roku realizowany był w oparciu o kwoty dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej przyznanych przez  Wojewodę Lubuskiego.

 Struktura planu finansowego wydatków za I półrocze 2017 roku według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

  • świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 tys. zł –   0,33 % wydatków
  • wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 655 tys. zł – 98,82 %
  • wydatki majątkowe 262 tys. zł –   0,85 %

Zwiększenia wydatków w I półroczu 2017 roku

Decyzją Wojewody Lubuskiego plan wydatków został zwiększony o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji budynku będącego siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku.

 

Realizacja wydatków budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego              w I półroczu 2017 roku

Szczegółową realizację wydatków bieżących i majątkowych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia poniższa tabela:

Nazwa stacji

Plan wg ustawy budżetowej

Dodatkowe środki

Plan na
30.06. 2017r.

Wykonanie na dzień
30.06.2017r

%

5:4

1

2

3

4

5

6

PSSE w Drezdenku

1 175 000

100 000

1 275 000

597 992,62

46,90

PSSE w Gorzowie Wlkp.

2 780 000

 

2 780 000

1 457 607,40

52,43

PSSE w Krośnie Odrz.

1 128 000

 

1 134 240

591 130,38

52,12

PSSE w Międzyrzeczu

1 677 000

 

1 685 946

877 865,29

52,07

PSSE w Nowej Soli

2 037 000

 

2 037000

1 035 402,56

50,83

PSSE w Słubicach

1 177 000

 

1 187 230

634 843,50

53,47

PSSE w Sulęcinie

1 011 000

 

1 011 000

558 000,00

55,19

PSSE w Świebodzinie

1 023 000

 

1 037 418

572 429,31

55,18

PSSE w  Zielonej Górze

5 765 000

 

5 765 000

2 962 175,43

51,38

PSSE w  Żaganiu

1 356 000

 

1 363 795

699 722,19

51,31

PSSE w Żarach

1 455 000

 

1 455 000

778 470,50

53,50

WSSE  w Gorzowie Wlkp.

10 336 000

 

10 288 371

4 912 956,46

47,75

Razem

30 920 000

100 000

31 020 000

15 678 595,64

50,54

 

 

 

 

Realizacja dochodów Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w I półroczu 2017 roku

Szczegółową realizację dochodów w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego przedstawia tabela:

  • rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Nazwa stacji

Plan po zmianach

Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.

%

3:2

1

2

3

4

PSSE w Drezdenku

36 000

11 918,38

33,11

PSSE w Gorzowie Wlkp.

94 000

38 987,41

41,48

PSSE w Krośnie Odrz.

29 000

6 365,28

21,95

PSSE w Międzyrzeczu

41 000

17 112,86

41,74

PSSE w Nowej Soli

65 000

25 454,07

39,16

PSSE w Słubicach

34 000

19 166,93

56,37

PSSE w Sulęcinie

32 000

14 617,66

45,68

PSSE w Świebodzinie

26 000

14 412,29

55,43

PSSE w  Zielonej Górze

775 000

443 891,33

57,28

PSSE w  Żaganiu

47 000

21 268,79

45,25

PSSE w Żarach

49 000

20 688,09

42,22

WSSE  w Gorzowie Wlkp.

1 275 000

524 908,38

41,17

Razem

 2 503 000

1 158 791,47

46,30

Wydatki Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w układzie zadaniowym

 Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organ administracji rządowej realizuje zadanie nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w ramach funkcji
20. Zdrowie.

Podstawowym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w województwie lubuskim. Cel ten jest realizowany w zadaniu 20.5–nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia.

Podstawowym miernikiem tego zadania jest liczba podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w stosunku do liczby mieszkańców województwa.