Informacja na temat realizacji wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego za 2014 rok