Informacja na temat realizacji wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego za I półrocze 2014 roku.