Informacja na temat realizacji wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. lubuskiego w 2010 roku